6/4/10

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΕ ΥΔΡΟ. ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Όταν ο αγαπημένος μου πρώην μαθητής Παντελής Δημητριάδης μου είχε πει ότι θέλει να
συμμετέχω σε ένα βίντεο κλιπ του συγκροτήματος του ΚΟΡΕ ΥΔΡΟ στην αρχή αιφνιδιάστηκα
και προβληματίστηκα. Όταν όμως αυτά τα παιδιά του συγκροτήματος με περιβάλλουν με τόση αγάπη και εμπιστοσύνη ,όταν όλοι οι συμμετέχοντες είναι πρώην μαθητές μου[εκτός
από τον μικρό Φοίβο]όταν το ταλέντο περισσεύει ποιος είμαι εγώ που θα τους αρνηθεί;
Οι Κόρε Ύδρο είναι ένα ροκ συγκρότημα όχι συνηθισμένο . Μέσα από την μουσική και τους
στίχους τους οι Κόρε Ύδρο αναζητούν ,αγωνιούν ,ψάχνουν ,ελπίζουν .Μοιάζουν με ροκ
μπάντες άλλης εποχής πιο παλιάς. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Μια σημείωση [Στο βίντεο κλιπ που προηγήθηκε τα λόγια που γράφτηκαν είναι από την
παρουσίαση του και όχι δικά μου]

8 σχόλια:

Αλέξανδρος Ζήβας είπε...

….. «….. και πάλιν ερχόμενος…..»….: αμ, δε….!.....

…..Και τον περιμένουν οι ‘’πλανεμένοι’’ σε 2η παρουσία –του…., λες κι έγινε η 1η….,
όμως, μάταια…., που για τότε μιλούν όλοι –τους…., να….. και παραδείγματος χάριν….:

* Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ,
οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
να έρχεται εις την βασιλείαν του» : [Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28.]….,

* Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή,
πριν γίνουν όλα αυτά / τα της….. συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,….. / » :
[Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34.]….,

* Ιησούς : / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε
τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου» :
[Ματθαίος : κεφ. 10 , εδ. 23.]….,

* Ιάκωβος : «….. διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει» : [Ιακώβου : κεφ. 5 , εδ. 8.]….,

* Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ιησούς /,
να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή,
κατά την έλευσίν του» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 28.]….,

* Ιωάννης : «..... διότι ο καιρός / της δευτέρας παρουσίας του Ιησού / πλησιάζει» :
[Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 3.]….,

* Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού,
διότι ο καιρός πλησιάζει» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 10.]….,

* Παύλος : « …..και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφθασε
το τέλος των αιώνων» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 11.]….,

* Παύλος : «….. καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα…..» :
[Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 25.]….,

* Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος
και δεν θα βραδύνη» : [Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 37.]….,

* Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς
καλόν έργον θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού» :
[Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 1, εδ. 6.]….,

* Πέτρος : «..... Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των : [Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 7.]….,

* Πέτρος : «..... διά την σωτηρίαν, η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν» :
[Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5.]….!

Και οι φτηνές δικαιολογίες –τους για τη ’’2α’’….. απουσία –του άκρως εμπαιχτικές.…,
δήθεν, γιατί…., πριν….. και τότε…., ‘’«θα έπρεπε να φανερωθεί ο αντίχριστος»’’….,
που, κι αυτός, απουσίασε…., να….. και παραδείγματος χάριν….:

* Παύλος : «….. διότι δεν θα έλθη η ημέρα εκείνη /η της δευτέρας παρουσίας του Ιησού/
εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας,
ο υιός της απωλείας, / ο αντίχριστος /…..»…..
και «Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ----…..ήτοι, ο αντίχριστος…..----
να φανερωθή / ο Ιησούς / πριν από τον καιρόν του» :
[Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2, εδ. 3….. και εδ. 6.]….,

* Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας,
διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν,…..» :
[Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 30.]….,

* Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει
ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….!.....

* Παύλος : « Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής,
ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνωμεν μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου,
δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν,
διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού
θα κατεβή από τον ουρανόν και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν,
έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς
μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα,
και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον.
Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά.» :
[ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4, εδ. 15, 16, 17, 18. ] ….!.....

…..Καλό –σας ύπνο…., ω πρόσφυγες στις γειτονιές του Άδη….:

Αλέξανδρος Ζήβας,
URL : www.alexandros-zivas.gr
….: αποκαλυπτικές ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ όλων των αποκωδικοποιητέων…..

Κόρε. Ύδρο. είπε...

Γεια σου δάσκαλε!

ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ είπε...

χαίρετε αγαπημένοι μου .Χριστός
Ανέστη!

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ είπε...

Μοναδικοί στίχοι όπως πάντα απο τον Κόρε Υδρο. Υποθέτω οτι το ζειμπέκικο του κ. Μαυρωνά προβάλει κάποιο συμβολισμό άμεσα συνδεόμενο με τους στίχους...

ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ είπε...

Βέβαια Δημήτρη που ο καθένας το
αντιλαμβάνεται όπως νομίζει.
Προσωπικά το κατάλαβα σαν επαναπροσδιορισμό και ελπίδα !

Pantelis είπε...

Δε θα μπορούσα να διαφωνήσω με το δάσκαλό μου, σε θεολογικά ζητήματα τουλάχιστον... :-)

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ είπε...

Το τραγούδι αναφέρεται είτε στους ίδιους τους μαθητές τους Χριστού είτε στους μετέπειτα πιστούς της διδασκαλίας που ίδρυσε δίνοντας στους στίχους με αυτό το παιχνίδι προσωπείων μια διαχρονική ισχύ. Η αγωνία που εκφράζεται δικαιολογείται βάση του ύψους των επιδιώξεων που σχηματίζουν οι ακόλουθοι του Χριστού το οποίο είναι υψηλό κι ανάλογο της πίεσης που βιώνουν στον κόσμο, της οποίας ως λύτρωση κι ελπίδα αντιμετώπισης εμφανίζεται ο βιωμένος χριστιανικός τρόπος ζωής. Η αμφιβολία που προκύπτει φαίνεται πως οφείλεται σε κάποιες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που άφησαν ένα υπαρξιακό κενό. Η μη άμεση επιστροφή του Χριστού στη γη όπως διακρίνεται μέσα από μερικές ευαγγελικές περικοπές φαίνεται να είναι μια από αυτές τις υποσχέσεις… συνεχίζεται

ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ είπε...

H αναζήτηση ,η αμφισβήτηση ,η υπαρξιακή αγωνία ειναι γνώρισμα
όλων μας και ιδιαίτερα ανθρώπων
πιστών. Όμως η ελπίδα της Ανάστασης
στο τέλος υπερισχύει
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!